Financování vozidel

Máme již více než 20 let praxe a zkušeností s nákupem, prodejem, servisem, financováním a pojištěním nových vozů. Jsme nezávislá společnost a nepodléháme plánům a nařízením žádné konkrétní leasingové společnosti.

Rádi za Vás porovnáme nabídky financování, vybereme a navrhneme pro Vás nejvýhodnější řešení.

Finanční leasing

Je finanční produkt, smlouva mezi dvěma stranami, pronajímatelem a nájemcem. Dokud nájemce nezaplatí všechny splátky, zákonným vlastníkem vozidla je stále pronajímatel. Jedná se o finanční pronájem s následnou koupí vozidla. Při dodržení minimální délky leasingové smlouvy je možné leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví.

plus.png Výhodou je rychlé pořízení vozidla bez nutnosti vysoké hotovosti.
plus.png Rozložení finanční zátěže na delší dobu.
minus.png Nevýhodou může být omezení vlastnických práv k vozidlu.
minus.png Možné komplikace při předčasném ukončení smlouvy.


Úvěr

Úvěr na vozidlo je obdoba finančního leasingu, který umožňuje taktéž pořízení vozidla na splátky. V tomto případě se ihned vozidlo stává Vaším majetkem, avšak ručíte jím jako zástavou leasingové společnosti po dobu splácení úvěru. Splátka úvěru není zatížena DPH.


Zpětný leasing / úvěr

Speciální formou finančního leasingu nebo úvěru je tzv. zpětný leasing / úvěr, při kterém majitel vozidla jej nejprve prodá leasingové společnosti, která mu následně na toto vozidlo poskytne finanční leasing nebo úvěr, takže původní majitel vozidlo i nadále užívá a průběžně splácí. Po řádném splacení se pak stává opět neomezeným majitelem vozidla.

Účelem zpětného leasingu / úvěru je získat aktuálně potřebnou hotovost.


Operativní leasing

Operativní leasing se od finančního leasingu liší zejména tím, že předmět nájmu - vozidlo zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. Při variantě Full service leasingu má klient například ve splátce zahrnut spolu se silniční daní, sdruženým pojištěním a administrativním poplatkem také kompletní servis, pneuservis nebo náhradní vozidlo.

plus.png Výhodou operativního leasingu jsou flotilové slevy a daňové zvýhodnění. Po zvolené době vyměníte jedno auto za jiné.
minus.png Nevýhodou může být, že vozidlo po skončení leasingu nepřejde do Vašeho vlastnictví, nebo například omezení počtu najetých kilometrů za rok.


Potřebné doklady

Pokud se rozhodnete využít některou formu financování vozidla, budete zpravidla potřebovat tyto doklady:

Soukromá osoba

 • Občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Potvrzení o výši příjmů ze zaměstnaneckého poměru
 • Pevná linka, nebo mobilní telefonní číslo se smlouvou na Vaši osobu
 • Kontaktní údaje na zaměstnavatele, pevná linka do zaměstnání

Podnikatel

 • Živnostenský list, koncesní listina
 • Občanský průkaz, řidičský průkaz
 • Registrace přidělení DIČ (plátce DPH)
 • Daňové přiznání s razítkem podání na FÚ
 • Pevná linka na sídlo podnikání nebo mobilní telefon se smlouvou
 • Bankovní výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce

Právnická osoba

 • Výpis z obchodního rejstříku ne starší šesti měsíců
 • Registrace přidělení DIČ
 • Občanský a řidičský průkaz jednatele společnosti
 • Účetní uzávěrka – výkaz zisků a ztrát, rozvaha
 • Daňové přiznání s razítkem podání na FÚ
 • Pevná linka na sídlo podnikání nebo mobilní telefon na paušál
 • Bankovní výpis z bankovního účtu za poslední tři měsíce
Vytisknout stránku Vytisknout stránku